นางสาวกีรติรัชต์ จันทร์อ้าย

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098807XXXX
 • Facebook : nam keeratirat
 • Email : nam.keeratirat94@gmailcom
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องเผียว
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่