ข้อมูลการติดต่อ

Tabs

โรงเรียนบ้านร่องเผียว เลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

E-mail Rongpeiw.school@gmail.com

โทร. 088-2780309

Facebook โรงเรียนบ้านร่องเผียว

โรงเรียนบ้านร่องเผียว

109 หมู่ที่ 8
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0882780309

rongpeiw.shool@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านร่องเผียว. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon