ข้อมูลการติดต่อ

Tabs

โรงเรียนบ้านร่องเผียว เลขที่ 109 หมู่ 8 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

E-mail Rongpeiw.school@gmail.com

โทร. 088-2780309

Facebook โรงเรียนบ้านร่องเผียว