ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านร่องเผียว

109 หมู่ที่ 8

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0882780309

rongpeiw.shool@gmail.com

109 หมู่ที่ 8

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00